Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Programma Refu G-Tunes concert gereed

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, November 09, 2016 13:53:46

Op 18 november organiseren wij het 'Refu G-Tunes' concert mét en voor vluchtelingen in de Hooglandse kerk. De opbrengst komt ten goede aan VluchtelingenWerk. Hieronder treft u het programma aan. U kunt dat door erop te klikken openen. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf 19.30 uur à € 15,00 in de hal van de kerk ingang Nieuwstraat. Voor vluchtelingen geldt de gereduceerde toegangsprijs van € 5,00. Dit bijzondere concert begint om 20.00 uur.


B&W brengen bezoek aan Pancras-West

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, November 07, 2016 10:26:23

Programma ontvangst college van B&W in Pancras-West dinsdag 8 november ca. 18.15 – 19.30 uur

Geacht college,

Wij stellen het zeer op prijs dat u een bezoek aan onze prachtige wijk wilt brengen. Met een wandeling en ontmoeting met zijn bewoners, willen wij u een beeld geven van onze wijk, hoe het gesteld is met de sociale cohesie, over de mogelijkheden om onze wijk te verduurzamen en te vergroenen en u daarnaast in kennis te stellen van wat ons allemaal in Pancras-West nog verder bezighoudt.

Onze wijk is de afgelopen jaren steeds meer het kloppende hart van Leiden geworden. Langs de Nieuwe Rijn is de horeca (te) flink uitgebreid. In de monumentale Hooglandse kerk worden steeds meer activiteiten ontplooid, worden prachtige concerten gegeven, beurzen gehouden, wordt geoefend voor de Koraalzang en worden examens afgenomen en gevierd.

Onze wijk heeft slechts 1150 inwoners, maar kent veel contrasten en verschillende sferen. Juist die contrasten willen we behouden. De levendigheid van de Nieuwe Rijn. De rust van de Hooglandsekerkgracht. Die is weldadig wanneer je uit de drukte van de Haarlemmerstraat komt. De centrale bibliotheek is een heerlijk rustpunt voor een vermoeide binnenstadbezoeker. De Burcht bezorgt je het passende overzicht van de stad. Pancras-West is de wijk waar niet alleen de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen, maar waar heel Leiden samenkomt.

Het bestuur vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers op elkaar betrokken zijn en organiseert en ondersteunt activiteiten, waar men elkaar kan ontmoeten. We organiseren jaarlijks een nieuwjaarsborrel en in maart de Swingband-dansmiddag. Deze zomer organiseerden we met twee ondernemers een geslaagde kaasproeverij respectievelijk een wijnproeverij, naast het jaarlijks terugkerende, zeer gezellige Jeu de Boules-toernooi op de - inmiddels wel wat hobbelige- Hooglandsekerkgracht. Ook vermelden we hier de jaarlijkse onkruidwiedmiddag door de bewoners, dit jaar een regenachtige boel, maar de afsluitende borrel maakte veel goed. Vrijdagavond 18 november organiseren wij het ‘Refu G-Tunes concert’ met en vóór vluchtelingen in de Hooglandse kerk. De baten daarvan komen ten goede aan VluchtelingenWerk. Een uitnodiging daarvoor is u onlangs per e-mail toegezonden.

Ons bestuur en bewoners werken momenteel samen aan het opstellen van een wijkvisie, mede met het oog op de herziening van het bestemmingsplan. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn de door de bewoners gewenste ontwikkeling van de Kaasmarkt. Voor de Kaasmarkt hebben wij een aparte werkgroep in het leven geroepen, waaraan meer dan 20 buurtgenoten deelnemen. Een aantal bewoners en ondernemers van de Hooigracht participeren actief in de werkgroep voor de reconstructie van de Hooigracht. Wij hechten daarbij aan goede samenwerking.

Het programma

Nadat u Noordvest-Molenwijk en Maredorp- de Camp heeft bezocht, komen we over de Kerkbrug Pancras-West binnen. Via de Hooglandsekerkgracht lopen we naar de Nieuwstraat, vervolgens over de Middelweg en de Hooglandsekerkchoorsteeg naar de Hooigracht. Door de St. Pancrassteeg terug naar de Middelweg en ten slotte via de Kaasmarkt naar de Kaasmarktschool. In de school eindigt het bezoek aan de wijk.

Tijdens de wandeling wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

1. Dick Scherjon, bewoner van de Hooglandsekerkgracht, zal ingaan op de het wonen aan de gracht en onze wensen ten aanzien van de mogelijke verkoop van de Kaasmarktschool.

2. De Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht heeft een dak dat, indien dat bouwkundig verantwoord is, uitstekend geschikt is voor een buurtproject zonne-energie. Helaas zijn pogingen van ons om het kerkbestuur daarin mee te krijgen tot nu toe mislukt.

3. In beantwoording van vragen van raadslid Walter van Peijpe, heeft het college aangegeven dat de markt mogelijk deels weer naar de Hooglandsekerkgracht zal terugkeren. Ook zijn er plannen voor meer evenementen op de gracht. Klaas Wits zal de mening van de bewoners daarover naar voren brengen aan de hand van een recent gehouden enquête

4. Wij hebben begrepen dat de plannen om de bibliotheek te gaan verbouwen niet door zullen gaan. Recent zijn alle daken van de bibliotheek vernieuwd, dat biedt een schitterende mogelijkheid om de platte delen van de bibliotheek met sedum te bedekken en dus groen in te richten. Onze voorzitter zal daarvoor aandacht vragen.

5. Door het tweerichtingverkeer in de Nieuwstraat lopen auto’s dagelijks vast, op de hoek van de Hooglandsekerkgracht, omdat ze daar niet in mogen rijden. Met name op zaterdag. Het bestuur heeft hiervoor een oplossing bedacht, die we graag met de afdeling Verkeer van de gemeente willen bespreken.

6. Omdat u op dit punt sinds het begin van uw bezoek aan Noordvest Molenbuurt ca. 1,5 uur onderweg bent, beiden wij u in samenwerking met Koetshuis de Burcht even een lekker warm hapje aan.

7. Het portaal van de ingang van de Hooglandse kerk in de Nieuwstraat bestaat dit jaar 350 jaar en moet volgens Hans Brons nodig een grondige opknapbeurt krijgen.

8. Op de Nieuwe Rijn en op de Hooglandsekerkgracht zullen in de elektriciteitskasten/lantarens voorzieningen worden getroffen, waardoor generatoren daar niet meer nodig zijn voor evenementen. Daar zijn we zeer blij mee. Tijdens de 3 octoberfeesten hebben omwonenden erg veel last gehad van de koelgeneratoren voor het bier op het Hooglandse kerkplein, terwijl mogelijk elektriciteit van de kerk had kunnen worden afgenomen. Het partycafé in de Beschuitsteeg en sinds een aantal maanden ook café de Uijl van Hoogland zorgen voor ongewenste overlast. Thea Koppenaal zal hiervoor uw aandacht vragen.

9. Vanwege de overlast van de serre van de Bontekoe, moesten buurtgenoot Hans Olijerhoek en zijn vrouw verhuizen. Ondanks een gerechtelijke uitspraak zijn de problemen daar helaas nog niet opgelost. Hij zal daar op ingaan. Mediation lijkt ons beter dan een hoger beroep.

10. De Hooigracht zal worden heringericht in verband met de Centrumroute. Theo de Vries en Nico Groenewegen, deelnemers aan de gemeentelijke werkgroep, vragen aandacht voor de veiligheid van de voetgangers bij het oversteken en beperking van de snelheid tot max. 30 km. Visueel wordt de Hooigracht nml. aanzienlijk breder en nodigt door het verplaatsen van de bomen richting gevels, de aanliggende fietspaden en het verdwijnen van de vluchtheuvels uit tot (nog) hogere snelheden.

11. Het voormalige Lutherse Wees- en Oudenliedenhuis is verbouwd tot zeer duurzame appartementen met warmte en koudeopslag in de ondergrond. De bewoners daarvan vertellen daar graag over.

12. Het besluit van B&W voor het herinrichten van de Kaasmarkt, bevat een aantal tekortkomingen, houdt bijvoorbeeld onvoldoende rekening met belangen van ondernemers wat betreft laden en lossen en komt niet tegemoet aan de breed gedeelde wens van de wijk voor een mooi groen plein. In het huidige bestemmingsplan is de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage opgenomen. Die mogelijkheid willen wij in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan behouden. Wat betreft de mogelijke bouwplannen vinden wij dat die qua bouwmassa, bouwhoogte en bebouwingspercentage moeten passen binnen de maat van omgeving en de wensen van vergroening.

13. In de Koppenhinksteeg zijn op initiatief van twee bewoonsters bloembakken geplaatst, die zij zullen gaan onderhouden. De planten hebben zij zelf moeten betalen en daarvoor een bijdrage van onze vereniging gekregen.

14.Als laatste zullen wij een bezoek brengen aan de Kaasmarktschool en daar kennismaken met de vele activiteiten die daar plaatsvinden. U krijgt een beeld gepresenteerd van de aantallen wekelijkse bezoekers, de onderlinge kruisbestuiving van de gebruikers en de ideeën van enkele van hen voor aanpassing en het behoud van dit gebouw voor culturele activiteiten.

15. Tenslotte nodigen wij u uit om met ons nog even na te praten in de Twee Spieghels. Daar zorgen wij ook voor lekkere belegde partybroodjes en enkele warme hapjes, opdat u niet met een lege maag naar huis hoeft.

Bestuur van Vereniging Pancras-WestRefu G-Tunes: Bijzonder concert met en voor vluchtelingen

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, October 18, 2016 17:02:32

Vrijdagavond 18 november organiseert wijkvereniging Pancras-West in de Hooglandse kerk een concert, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan VluchtelingenWerk in Leiden. Aan het concert werken een aantal vluchtelingen mee, naast gerenommeerde Nederlandse musici. Vandaar de titel Refu G-Tunes. Het belooft een gevarieerde avond te worden met muziek uit zeer verschillende culturen. Maar ook poëzie en beeldende kunst komen aan bod.

Fluitist en percussionist Sattar al-Saadi, vluchtte destijds uit Irak. Hij nam met veel succes deel aan het laatste Pancrasoncert, dat de wijkvereniging in de Hooglandse kerk organiseerde. Zangeres Barbara Tah Gwanmesia uit Kameroen, zong o.a. voor Desmond Tutu, toen hij een bezoek aan Nederland bracht. Dat leidde er ook toe dat hij een keer het voorwoord schreef in haar blad African Woman.

De Koerdische saz–speler en vluchteling Kamiran Amudi is in zijn kringen een bekend musicus. De celliste Willemijn Knödler is internationaal bekend. Ondersteund op gitaar door Gosse van Dijk brengt Mette van Dijk enkele eigen gedichten ten gehore samen met Barbara Gwanmesia. Naast muziek worden schilderijen getoond van de Syrische vluchteling Jomard Dirki en de Congolese vluchteling Sapin Mangelele. Voorts toont Cindy v.d. Aa een aantal van haar kunstwerken, gemaakt n.a.v. haar Afrikareizen.

Het muzikale gedeelte omvat, zoals gezegd, muziek uit verschillende culturen. De klarinettisten Marieke Heinsbergen en Tjalling Koopmans verzorgen enkele stukken, waaronder een uit de Joodse Klezmercultuur. Willemijn Knödler speelt met Carolien Devilee aan de piano een nieuwe compositie van Carolien en een nummer van Fauré. Samen met Elise Noordhoek op viool zal Willemijn nog een ander werk uitvoeren. Met Sattar al Saadi speelt en zingt Carolien enkele liederen van de in de Arabische wereld zeer beroemde Libanese zangeres Fairouz. Kamiran vertolkt liederen uit de Koerdische cultuur. Kortom een zeer gevarieerd concert staat u te wachten en een bijzondere avond. Het definitieve volledige programma zal begin november bekend worden gemaakt.

Tijdens de avond zijn er informatietafels van VluchtelingenWerk Leiden en Voice4Thought.

Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn vanaf 19.30 uur aan de ingang van de kerk in de Nieuwstraat verkrijgbaar. De toegangsprijs bedraagt € 15,00. Voor vluchtelingen geldt een gereduceerde prijs van € 5,00.

Op de foto's: Karaman Amudi, Sattar al-Saadi, Willemijn Knödler en Barbara Tah Gwanmesia (vlnr.)

cBijzonder concert op 18 november in Hooglandse kerk

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sun, October 02, 2016 12:35:18
Op 18 november organiseren wij een bijzonder concert in de Hooglandse kerk, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan VluchtelingenWerk in Leiden. Aan het concert nemen naast Nederlandse muzikanten, vluchtelingen uit diverse landen deel, met ieder een eigen inbreng vanuit hun Afrikaanse en Arabische cultuur. Ook poëzie krijgt aandacht en diverse beeldende kunstwerken van vluchtelingen zullen worden tentoongesteld. De inhoudelijke leiding van dit concert is in handen van ons bestuurslid Carolien Devilee, die al diverse malen met vluchtelingen muzikaal heeft samengewerkt en recent voor de universiteit deelnam aan het project Voice4Thought, dat in Scheltema werd opgevoerd.
Het definitieve programma zal tijdig worden bekendgemaakt.

Hans Hulsman wint Jeu de Boulestrofee

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sun, August 21, 2016 12:37:12
Dat het tijdens het Jeu de Boulestoernooi met name om de onderlinge kennismaking gaat, bleek ook gistermiddag en -avond weer. Meer dan 60 buurtgenoten kwamen op het toernooi af, van wie er 27 aan het toernooi deelnamen. Even na vieren werd de eerste ronde gespeeld. Net als bij de Olympische spelen was de aanpak hard. De teams, die twee wedstrijden verloren hadden, werden van verdere deelname uitgesloten. In plaats van naar huis te moeten, konden zij echter gaan genieten van de heerlijke hapjes en drankjes. De deelnemers die doorgingen naar de volgende ronden moesten zich daarbij uiteraard wel inhouden. Halverwege de avond werd genoten van een heerlijke door restaurant Dende aangeboden courgettesoep. Boulangerie Mamie Gourmande bood wederom origineel Frans stokbrood aan.

Na een spannende finalepartij, rond 21.00 uur, kwam het team van Wout Sanders en Hans Hulsman als winnaar uit de bus. Hoewel Wout Sanders tot dan toe het beste van het spel had gehad en als eerste voor de derde keer in de finale stond, moest hij toch het hoofd buigen voor zijn teamgenoot Hans Hulsman, die de shootout met 13 tegen 11 won.

Naast de begeerde trofee ontving hij een door restaurant Jeanpagne aangeboden fles Champagne.


Het winnende team: Hans Hulsman (l.) en Wout Sanders (r.)

Winnaar Hans Hulsman geflankeerd door de organisatoren Colin van Gestel (l.) en Sam Messiaen (r.)


Zorg ervoor dat uw slot beveiligd is!

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, July 12, 2016 11:23:51

Nu de zomervakanties voor de deur staan vraagt onze wijkagent Willem van Vliet aandacht voor het beveiligen van onze huizen. Een veelgebruikte methode van het inbrekersgilde is het uitboren van het slot. In het onderstaande leest u hoe dit eenvoudig kan voorkomen.

Kerntrekbeveiliging

Om te voorkomen dat tijdens uw vakantie bij u wordt ingebroken wordt u geadviseerd om daartegen tijdig maatregelen te treffen. Kijk daarvoor op www.politiekeurmerk.nl. Een eenvoudige maatregel tegen het uitboren van cilindersloten is kerntrekbeveiliging. Het is een extra beslag waardoor de cilinder niet meer uit het slot getrokken kan worden. Zie de foto hieronder. Uiteraard kunt u gewoon van uw sleutel gebruik blijven maken. Bij gespecificeerde sleutelzaken en in doe het zelf winkels kunt u hierover informatie krijgen.Advies voorzitter Pancras-West over projectopdracht Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, May 25, 2016 14:01:09


Onze voorzitter werd in de gelegenheid gesteld om op het concept besluit van B&W te reageren. Hieronder zijn reactie aan B&W.

Reactie Jaap van Meijgaarden op de concept Projectopdracht Ontwikkeling Kaasmarkt:

Geacht college,

In het onderstaande geef ik mijn reactie weer op de mij vertrouwelijk toegestuurde concept projectopdracht. Hoewel ik dit concept daardoor niet met mijn bestuur en achterban heb kunnen bespreken, kan ik zondermeer stellen dat ik met onderstaande reactie ook hun opvattingen verwoord. Recent namelijk hebben wij de uitgangspunten voor de Kaasmarkt in ons bestuur weer eens besproken. Daarmee hebben wij de conclusies die wij naar aanleiding van een begin 2010 gehouden buurtavond over de ontwikkeling van de Kaasmarkt hebben gehouden en waarover brede consensus bestond, herbevestigd. Ons bestuur en onze bewoners kiezen voor een aantrekkelijk groen, autovrij plein, beperkte bebouwing langs de randen met voldoende doorzichten naar het water en compensatie van parkeerplaatsen in een ondergrondse garage bij voorkeur tweelaags, maar minstens éénlaags. Helaas wordt aan de belangrijkste onderdelen van die voorwaarden, groen autovrij plein en ondergrondse compensatie, niet voldaan. Vandaar onderstaande reactie.

Om misverstand te vermijden: ik ben niet tegen het ontwikkelen van de Kaasmarkt. Sterker nog, het is mijn laatste ambitie om dat als voorzitter van de wijkvereniging te mogen meemaken, maar dan wel een plan dat echt kwaliteit oplevert. Dat is met dit plan helaas niet het geval.

Jaap van Meijgaarden

27 april 2016

Een mooi groen plein en geen parkeerterrein

Als je een aanzienlijke stedenbouwkundige ingreep doet in een binnenstad doe je dat meestal voor een aantal decennia. Om die reden wijs ik de projectopdracht (PO) voor de Kaasmarkt af. In plaats van een mooi plein wordt de huidige situatie met parkeren bestendigd, na een kostbare herinrichting, waardoor we jarenlang opgescheept dreigen te komen zitten met een parkeerterrein dat niets aan de kwaliteit van de wijk en de binnenstad toevoegt en ook nog eens een aantal nadelen bevat. Beter een aantal jaren wachten en een plan realiseren waarmee wel een echt autovrij, aantrekkelijk plein wordt gerealiseerd dan dit plan uitvoeren. Daarom laat ik liever de huidige situatie in stand, totdat er zicht is op het realiseren van een plan dat wel kwaliteit aan de wijk toevoegt.

Ondergrondseafvalcontainers

In de PO wordt geen aandacht besteed aan de aanwezige ondergrondse afvalcontainers, die deels nog recent zijn aangebracht. Gemakshalve zijn op die plekken parkeerplaatsen ingetekend.

Parkeervraag en compensatie parkeren

Ook wordt geen inzicht geboden in de wijze waarop aan de veranderde parkeervraag kan worden voldaan. Niet onderbouwd wordt gesteld dat de parkeervraag deels in de parkeergarages kan worden opgevangen. Enige vorm voor onderbouwing van die stelling, zo die al te geven is, ontbreekt. En waar de parkeervraag die deels niet daar kan worden opgevangen dan wel wordt opgevangen wordt evenmin beantwoord. Daarbij teken ik aan dat een toekomstige Garenmarktgarage gelet op de afstand voor bewoners en ondernemers van de Kaasmarkt en omgeving niet als aanvaardbaar kan worden beschouwd. Nog afgezien van het feit dat het nog wel enige jaren zal duren voor die gerealiseerd is.

Alleen al voor de Hooigracht dienen 50 plaatsen te worden gecompenseerd. Door andere plannen in de omgeving zoals de nieuwbouw Driessenstraat-Middelstegracht, Meelfabriekterrein, Waardgracht en de plannen voor de Kaasmarkt zelf, zal de parkeerdruk ook verder toenemen. Door compensatie te bieden in de Haarlemmerstraatgarage zal de functie daarvan voor kortparkeerders/binnenstads-bezoekers verder afnemen. Daarmee wordt het afsterven van het laatste deel van de Haarlemmer-straat verder bestendigd en wordt Albert Heijn minder aantrekkelijk voor klanten met de auto. Ik kan me niet voorstellen dat Albert Heijn daarmee akkoord zal gaan. Is daarmee wel overleg gevoerd?

Voorts zal gedurende de realisatie van de reconstructie van de Hooigracht en de bouw van een parkeergarage aan de Garenmarkt een groot tekort aan parkeerplaatsen ontstaan, dat zich niet verdraagt met het herinrichten van de Kaasmarkt tegelijkertijd. Als de Kaasmarkt al integraal wordt aangepakt zal dat na realisatie van deze projecten dienen te zijn en zullen de effecten daarvan op parkeerdruk bekend dienen te zijn. Tot die tijd is een standstill situatie gewenst.

Ondergrondse parkeervoorziening

Om een zo efficiënt mogelijke ondergrondse parkeergarage te kunnen bouwen, zoals door mij en de wijk gewenst, is een zo groot mogelijk oppervlak gewenst. Dat verdraagt zich niet met bebouwing van de vlekken uit zowel voorstel 3A als 3B. Dus ook die elementen wijs ik op dit moment af. Pas in een plan met een autovrij plein kunnen die elementen terugkomen.

Behoud culturele functie Kaasmarktschool

Het is bekend dat ons bestuur meermalen uitgesproken heeft voorstander te zijn van behoud van de culturele functie van de Kaasmarktschool. Een kraamkamer voor kunstenaars in een binnenstad is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit en de uitstraling daarvan. De Kaasmarktschool is daarvoor op dit moment nog de enige locatie! Ook op dat onderdeel wijs ik de projectopdracht derhalve af, waarbij ik de eis om openingen in de gevel aan te brengen in relatie met de projectopdracht bizar en onzinnig vindt. Men kan dan vervolgens uitkijken op geparkeerde auto’s…. Enige functie naar het plein hebben die openingen dan niet. Alleen bij een autovrij plein zou ik me die eis kunnen voorstellen.

Parkeerplaatsen voor bedrijven en woningen oostzijde

Het maken van parkeerplaatsen voor de bedrijven en woningen aan de oostzijde van de Kaasmarkt wordt door mij als een verslechtering gezien ten opzichte van de huidige situatie. Enkele van de bewoners en ondernemers kennende, ben ik ervan overtuigd dat zij hetzelfde daarop zullen reageren.

Te krappe indraai naar parkeerplaatsen

Tenslotte merk ik op dat naar mijn oordeel de rijruimte om naar de parkeerplaatsen in te kunnen indraaien te smal is en het plan alleen al daarom niet uitvoerbaar is.

B&W nemen besluit over projectopdracht Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, May 24, 2016 16:30:20

Vandaag ontving onze voorzitter onderstaande brief van wethouder Laudy.

Geachte heer van Meijgaarden,

Op 24 mei 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten tot het opnieuw opstarten van het project Kaasmarkt. Hierbij informeer ik u over dit besluit.

De plannen voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt kennen een lange geschiedenis, maar hebben tot op heden nog niet tot resultaat geleid.

De Kaasmarkt wordt in het Programma Binnenstad genoemd als één van de 18 ontwikkel-locaties en is in 2011 gestart met het project. Op 23 oktober 2012 besloot het college dit project tot een nader te bepalen moment uit te stellen. Nadere studie wees uit dat het financieel niet haalbaar bleek een programma te realiseren met woningen, retail en een ondergrondse parkeergarage. Uitgangspunt was toen een ontwikkeling door een marktpartij waarbij het resultaat voor de gemeente budgettair neutraal zou zijn. Vooral de hoge kosten van de parkeervoorziening en de situatie in de markt zorgden ervoor dat het bouwprogramma niet binnen de gestelde uitgangspunten kon worden ontwikkeld. Een verbouwing van de monumentale Kaasmarktschool viel nog buiten het project.

Er zijn diverse redenen een project voor ontwikkeling van de Kaasmarkt weer op te pakken.

· Twee marktpartijen gaven onafhankelijk van elkaar te kennen de Kaasmarkt kostenneutraal te kunnen ontwikkelen, zij het door een grootschalige bebouwing inclusief detailhandel.

· De Kaasmarktschool staat op de gemeentelijke lijst van te verkopen vastgoed, maar de verkoop wacht op een besluit over de ontwikkeling van het plein.

· Twee eigenaren die grond bezitten grenzend aan het plein, willen graag een kleinschalig bouwplan met appartementen realiseren. Deze verzoeken zijn door de gemeente aangehouden in afwachting van de uitwerkingsplicht zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd, ten behoeve van een integrale ontwikkeling.

· Het uitwerkingsplan moet binnen de planperiode (10 jaar) van het bestemmingsplan uitgewerkt worden. Deze termijn verloopt in 2017.

Er zijn ambtelijk drie scenario’s onderzocht voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt.

· Scenario 1: Behoud van het huidige parkeerplein met verkoop van de school

· Scenario 2: Bebouwen van de Kaasmarkt volgens de projectopdracht uit 2011

· Scenario 3: Een stadsplein met kleinschalige ontwikkelingen aan de randen en verkoop van de school.

Omdat het college scenario 1 ongewenst vindt (de Kaasmarkt blijft een “achterkant” in de historische binnenstad), en scenario 2 strijdig vindt met het beleid om geen nieuwe ruimte voor detailhandel te scheppen, is besloten om scenario 3 in de definitiefase van het project uit te werken.

Scenario 3 kent twee varianten: met en zonder de bouw van acht grachtenpanden langs de kade van de Oude Rijn. Deze woningen zouden mogelijk kunnen zorgen voor een intiemere openbare ruimte, passend bij de fijnmazige binnenstad. Financiële opbrengsten uit die woningen kunnen de kosten van de inrichting van de openbare ruimte deels dekken. Nadelen zijn dat zes bomen verplant of gekapt moeten worden (afhankelijk van hun gezondheid) en dat een extra parkeervraag wordt gegenereerd. Het is bovendien een ingreep in het beschermde stadsgezicht die eerst breed maatschappelijk moet worden besproken. Daarom heeft het college besloten beide varianten verder uit te werken en te bespreken met stadspartners.

Met dit besluit start de definitiefase volgens het Leids planproces waarin een voorstel voor een kaderbesluit zal worden voorbereid, die te zijner tijd door het college aan de gemeenteraad voor besluitvorming zal worden aangeboden .

Indien u daar belangstelling voor heeft kan een presentatie aan uw vereniging worden gegeven over dit besluit. U kunt hiervoor contact opnemen met J. van Haastrecht.

Erop vertrouwende dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd,

Hoogachtend,

P.A.J. Laudy

Hierboven de twee ideeën die verder onderzocht gaan worden.
« PreviousNext »