Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Beslissing over bezwaar 'Dak af JUH!'

NieuwsPosted by Pancras West Wed, January 31, 2018 16:51:14

Vereniging Pancras-West en Buurtvereniging Maredorp-de Camp hebben, naar aanleiding van het evenement 'DAK af JUH!' op de Kaasmarkt tijdens Leids Ontzet, bezwaar ingediend tegen dit besluit bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften.

Helaas is dit bezwaar afgewezen in de vorm van een advies aan het college om het bestreden besluit in stand te laten, een advies wat de burgemeester overneemt. Uiteraard betreuren wij als wijkvereniging dit besluit.


Bijgaand vindt u de brief van de burgemeester met dit besluit en het advies met argumentatie van de commissie: