Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Versterken onderlinge contacten is de ambitie van het bestuur voor 2016

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, January 11, 2016 11:50:37
Tijdens de nieuwjaarsborrel van de wijkvereniging gisterenmiddag in Koetshuis de Burcht blikte onze voorzitter kort terug op het afgelopen jaar. In het bijzonder heette hij de bewoners van van de kerkhuisjes, het Eduard IJdocomplex en het Wees- en Oudeliedenhuis aan de Middelweg als nieuwe buurtgenoten hartelijk welkom. Ook wenste hij de nieuwe ondernemers in de buurt veel succes. Het afgelopen jaar hebben diverse nieuwe winkeliers en horecaondernemers hun deuren in onze wijk geopend. We hadden graag wat minder nieuwe horecavestigingen gezien, maar het zijn nu ook onze ondernemers, liet hij weten.

Hooigracht en Kaasmarkt
Het komend jaar zullen de plannen voor de voor de Hooigracht worden uitgewerkt. Aandachtspunten voor de wijk: vervangende parkeerplaatsen, kortparkeren voor de winkels mogelijk maken en veilige oversteekplaatsen door terugbrengen van de zebrapaden.
Omdat projectontwikkelaars zich bij de gemeente melden voor ontwikkeling van de Kaasmarkt, zal ook dat de aandacht van het bestuur trekken. Het realiseren van een mooi autoluw plein en het behoud van de Kaasmarktschool zijn daarbij uitgangspunt.

Ambities voor 2016
De ambities van de vereniging liggen vooral op het vlak van versterking van de sociale samenhang in de wijk. Daarvoor zetten we de lopende activiteiten voort, zoals de sportclub, die iedere maandagavond naast conditietraining, een enthousiaste partij volleybal speelt. Zondagmiddag 20 maart is er weer een swingmiddag in het Koetshuis met Zefs Swingband. Op zaterdag 20 augustus vindt de 12e editie van het Pancras-West Jeu de Boulestoernooi plaats.
Het gaat ons bij dit alles niet alleen om versterking van de onderlinge contacten tussen buurtbewoners, maar ook om contacten tussen bewoners en ondernemers. Bij monde van penningmeester Humberto van der Star werd aangegeven dat men het komend jaar activiteiten kan verwachten als een kaasproeverij en een wijnproeverij, naast andere activiteiten, die nog uitgewerkt zullen worden. Via onze nieuwsbrief en PANgeCRAS houden wij ieder daarvan op de hoogte.


Contributie
Voordat de voorzitter overging tot de toast op het nieuwe jaar riep hij de aanwezigen op om hun contributie over te maken. De contributie bedraagt €15,00 per huishouden of onderneming. Het nummer van onze bankrekening is: NL 16 INGB 000.47.36.339