Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

B&W brengen bezoek aan Pancras-West

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, November 07, 2016 10:26:23

Programma ontvangst college van B&W in Pancras-West dinsdag 8 november ca. 18.15 – 19.30 uur

Geacht college,

Wij stellen het zeer op prijs dat u een bezoek aan onze prachtige wijk wilt brengen. Met een wandeling en ontmoeting met zijn bewoners, willen wij u een beeld geven van onze wijk, hoe het gesteld is met de sociale cohesie, over de mogelijkheden om onze wijk te verduurzamen en te vergroenen en u daarnaast in kennis te stellen van wat ons allemaal in Pancras-West nog verder bezighoudt.

Onze wijk is de afgelopen jaren steeds meer het kloppende hart van Leiden geworden. Langs de Nieuwe Rijn is de horeca (te) flink uitgebreid. In de monumentale Hooglandse kerk worden steeds meer activiteiten ontplooid, worden prachtige concerten gegeven, beurzen gehouden, wordt geoefend voor de Koraalzang en worden examens afgenomen en gevierd.

Onze wijk heeft slechts 1150 inwoners, maar kent veel contrasten en verschillende sferen. Juist die contrasten willen we behouden. De levendigheid van de Nieuwe Rijn. De rust van de Hooglandsekerkgracht. Die is weldadig wanneer je uit de drukte van de Haarlemmerstraat komt. De centrale bibliotheek is een heerlijk rustpunt voor een vermoeide binnenstadbezoeker. De Burcht bezorgt je het passende overzicht van de stad. Pancras-West is de wijk waar niet alleen de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen, maar waar heel Leiden samenkomt.

Het bestuur vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers op elkaar betrokken zijn en organiseert en ondersteunt activiteiten, waar men elkaar kan ontmoeten. We organiseren jaarlijks een nieuwjaarsborrel en in maart de Swingband-dansmiddag. Deze zomer organiseerden we met twee ondernemers een geslaagde kaasproeverij respectievelijk een wijnproeverij, naast het jaarlijks terugkerende, zeer gezellige Jeu de Boules-toernooi op de - inmiddels wel wat hobbelige- Hooglandsekerkgracht. Ook vermelden we hier de jaarlijkse onkruidwiedmiddag door de bewoners, dit jaar een regenachtige boel, maar de afsluitende borrel maakte veel goed. Vrijdagavond 18 november organiseren wij het ‘Refu G-Tunes concert’ met en vóór vluchtelingen in de Hooglandse kerk. De baten daarvan komen ten goede aan VluchtelingenWerk. Een uitnodiging daarvoor is u onlangs per e-mail toegezonden.

Ons bestuur en bewoners werken momenteel samen aan het opstellen van een wijkvisie, mede met het oog op de herziening van het bestemmingsplan. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn de door de bewoners gewenste ontwikkeling van de Kaasmarkt. Voor de Kaasmarkt hebben wij een aparte werkgroep in het leven geroepen, waaraan meer dan 20 buurtgenoten deelnemen. Een aantal bewoners en ondernemers van de Hooigracht participeren actief in de werkgroep voor de reconstructie van de Hooigracht. Wij hechten daarbij aan goede samenwerking.

Het programma

Nadat u Noordvest-Molenwijk en Maredorp- de Camp heeft bezocht, komen we over de Kerkbrug Pancras-West binnen. Via de Hooglandsekerkgracht lopen we naar de Nieuwstraat, vervolgens over de Middelweg en de Hooglandsekerkchoorsteeg naar de Hooigracht. Door de St. Pancrassteeg terug naar de Middelweg en ten slotte via de Kaasmarkt naar de Kaasmarktschool. In de school eindigt het bezoek aan de wijk.

Tijdens de wandeling wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

1. Dick Scherjon, bewoner van de Hooglandsekerkgracht, zal ingaan op de het wonen aan de gracht en onze wensen ten aanzien van de mogelijke verkoop van de Kaasmarktschool.

2. De Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht heeft een dak dat, indien dat bouwkundig verantwoord is, uitstekend geschikt is voor een buurtproject zonne-energie. Helaas zijn pogingen van ons om het kerkbestuur daarin mee te krijgen tot nu toe mislukt.

3. In beantwoording van vragen van raadslid Walter van Peijpe, heeft het college aangegeven dat de markt mogelijk deels weer naar de Hooglandsekerkgracht zal terugkeren. Ook zijn er plannen voor meer evenementen op de gracht. Klaas Wits zal de mening van de bewoners daarover naar voren brengen aan de hand van een recent gehouden enquête

4. Wij hebben begrepen dat de plannen om de bibliotheek te gaan verbouwen niet door zullen gaan. Recent zijn alle daken van de bibliotheek vernieuwd, dat biedt een schitterende mogelijkheid om de platte delen van de bibliotheek met sedum te bedekken en dus groen in te richten. Onze voorzitter zal daarvoor aandacht vragen.

5. Door het tweerichtingverkeer in de Nieuwstraat lopen auto’s dagelijks vast, op de hoek van de Hooglandsekerkgracht, omdat ze daar niet in mogen rijden. Met name op zaterdag. Het bestuur heeft hiervoor een oplossing bedacht, die we graag met de afdeling Verkeer van de gemeente willen bespreken.

6. Omdat u op dit punt sinds het begin van uw bezoek aan Noordvest Molenbuurt ca. 1,5 uur onderweg bent, beiden wij u in samenwerking met Koetshuis de Burcht even een lekker warm hapje aan.

7. Het portaal van de ingang van de Hooglandse kerk in de Nieuwstraat bestaat dit jaar 350 jaar en moet volgens Hans Brons nodig een grondige opknapbeurt krijgen.

8. Op de Nieuwe Rijn en op de Hooglandsekerkgracht zullen in de elektriciteitskasten/lantarens voorzieningen worden getroffen, waardoor generatoren daar niet meer nodig zijn voor evenementen. Daar zijn we zeer blij mee. Tijdens de 3 octoberfeesten hebben omwonenden erg veel last gehad van de koelgeneratoren voor het bier op het Hooglandse kerkplein, terwijl mogelijk elektriciteit van de kerk had kunnen worden afgenomen. Het partycafé in de Beschuitsteeg en sinds een aantal maanden ook café de Uijl van Hoogland zorgen voor ongewenste overlast. Thea Koppenaal zal hiervoor uw aandacht vragen.

9. Vanwege de overlast van de serre van de Bontekoe, moesten buurtgenoot Hans Olijerhoek en zijn vrouw verhuizen. Ondanks een gerechtelijke uitspraak zijn de problemen daar helaas nog niet opgelost. Hij zal daar op ingaan. Mediation lijkt ons beter dan een hoger beroep.

10. De Hooigracht zal worden heringericht in verband met de Centrumroute. Theo de Vries en Nico Groenewegen, deelnemers aan de gemeentelijke werkgroep, vragen aandacht voor de veiligheid van de voetgangers bij het oversteken en beperking van de snelheid tot max. 30 km. Visueel wordt de Hooigracht nml. aanzienlijk breder en nodigt door het verplaatsen van de bomen richting gevels, de aanliggende fietspaden en het verdwijnen van de vluchtheuvels uit tot (nog) hogere snelheden.

11. Het voormalige Lutherse Wees- en Oudenliedenhuis is verbouwd tot zeer duurzame appartementen met warmte en koudeopslag in de ondergrond. De bewoners daarvan vertellen daar graag over.

12. Het besluit van B&W voor het herinrichten van de Kaasmarkt, bevat een aantal tekortkomingen, houdt bijvoorbeeld onvoldoende rekening met belangen van ondernemers wat betreft laden en lossen en komt niet tegemoet aan de breed gedeelde wens van de wijk voor een mooi groen plein. In het huidige bestemmingsplan is de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage opgenomen. Die mogelijkheid willen wij in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan behouden. Wat betreft de mogelijke bouwplannen vinden wij dat die qua bouwmassa, bouwhoogte en bebouwingspercentage moeten passen binnen de maat van omgeving en de wensen van vergroening.

13. In de Koppenhinksteeg zijn op initiatief van twee bewoonsters bloembakken geplaatst, die zij zullen gaan onderhouden. De planten hebben zij zelf moeten betalen en daarvoor een bijdrage van onze vereniging gekregen.

14.Als laatste zullen wij een bezoek brengen aan de Kaasmarktschool en daar kennismaken met de vele activiteiten die daar plaatsvinden. U krijgt een beeld gepresenteerd van de aantallen wekelijkse bezoekers, de onderlinge kruisbestuiving van de gebruikers en de ideeën van enkele van hen voor aanpassing en het behoud van dit gebouw voor culturele activiteiten.

15. Tenslotte nodigen wij u uit om met ons nog even na te praten in de Twee Spieghels. Daar zorgen wij ook voor lekkere belegde partybroodjes en enkele warme hapjes, opdat u niet met een lege maag naar huis hoeft.

Bestuur van Vereniging Pancras-West