Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Wijkvisie afgerond

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, May 31, 2017 12:07:28
Tijdens de Algemene ledenvergadering zijn enkele discussiepunten over de wijkvisie besproken en gaven de aanwezigen het bestuur mandaat om de wijkvisie af te ronden. In het onderstaande treft u de wijkvisie aan. Hij zal aan het college van B&W en de gemeenteraad worden aangeboden.