Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Extra horeca rond Nieuwe Rijn wordt afgewezen

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, August 22, 2017 17:23:16
De voorlopige resultaten van de enquête over extra horeca rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt bevestigen wat we al wisten. Zowel winkeliers, horeca-ondernemers als bewoners wijzen dat in grote meerderheid af. Hieronder de brief die we morgen met de wijkvereniging van de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west aan de gemeente zullen versturen. In een aanvullende brief die we voor 6 september zullen versturen zullen we onze argumenten nog verder onderbouwen, mede aan de hand van de vele bijschriften uit de binnengekomen enquêtes.
---------------------------


Geacht college,

Helaas heeft u negatief gereageerd op ons verzoek om de termijn van reageren op uw voornemen te willen verlengen tot 6 september. Daarom zijn wij genoodzaakt om u nu reeds te laten weten dat wij bezwaar aantekenen tegen dit voornemen. Na bestudering van de ingezonden enquêtes, die wij rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt hebben uitgezet en terugkoppeling op onze achterban, zullen wij ons definitieve standpunt daarom uiterlijk 6 september aan u bekend maken. Dat lijkt ons, gelet op het feit dat de eerste behandeling in de commissie pas op 5 oktober plaats zal vinden, ruim op tijd. In uw brief van 17 augustus biedt u daartoe de mogelijkheid.

Onze bezwaren zijn kort geformuleerd de volgende:

1. Uw voornemen getuigt niet van een langetermijnvisie op verhoging van de kwaliteit van de binnenstad. De Nieuwe Rijn en omgeving worden niet aantrekkelijker voor bezoekers uit Wassenaar, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten door daar nog meer horeca toe te staan. Op de Nieuwe Rijn en de Botermarkt bevinden zich exclusieve winkels in het bijzonder in de sfeer van mode en woning-inrichting, waarvoor men naar de binnenstad wil komen. Een versterking in die sfeer is gewenst. Aantrekkelijk shoppen vraagt om kwalitatief aantrekkelijke detailhandel niet om meer horeca.

2. Van de leegstaande panden hebben 2 in het huidige en in procedure zijnde bestemmingsplan een horecabestemming. Daar 5 extra aan toevoegen zou betekenen dat er ten opzichte van de huidige situatie 7 horecavestigingen bij zouden kunnen komen.

3. Vanaf 1 januari dit jaar is er op de Nieuwe Rijn sprake van een aanzienlijke afname van leegstand en niet van toename, zoals ten onrechte in uw voornemen wordt gesteld. In plaats van lichtdrukkerij Lifo is daar een kledingwinkel gekomen. Bentveld is uitgebreid door de beganegrond van nr. 26 daar aan toe te voegen. Op de hoek van de Beschuitsteeg is leegstand gevuld met een overhemdenwinkel. Vlieland heeft een nieuwe aantrekkelijk invulling gekregen. In de leegstaande winkel van Questro is een interieurwinkel gekomen. Kortom aanzienlijke en ook nog aantrekkelijke toename van detailhandel en afname van leegstand!

4. Het is algemeen bekend dat de eigenaar van de 3 op de Nieuwe Rijn leegstaande panden en minstens 2 op de Botermarkt, daarin horeca wil vestigen in plaats van detailhandel. Hiertoe horen 2 panden waarop al een horecabestemming ligt.

5. De noodzaak om vooruitlopend op de tussentijdse evaluatie in 2018 nu dit besluit te nemen en daarmee af te wijken van de vastgestelde horecavisie 2016, is ons inziens gelet op het bovenstaande volstrekt niet aanwezig.


Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaasen


Namens Vereniging Pancras-West

Jaap van Meijgaarden